Η Γέννηση του Χριστού

25.00

Η Γέννηση του Χριστού εικόνα ξύλινη τεχνητά παλαιωμένη

Περιγραφή

Η Γέννηση του Χριστού εικόνα ξύλινη τεχνητά παλαιωμένη

Βιογραφία

Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ Μήτηρ Παρθένος.
Τὶ μεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν ἡ κτίσις;
Παρθενικὴ Μαρίη Θεὸν εἰκάδι γείνατο πέμπτη.

Λειτουργικά κείμενα

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.

πηγή

Επιστροφή στις εικόνες

Η Γέννηση του Χριστού
εικόνα ξύλινη
τεχνητά παλαιωμένη

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος0.7 kg
Διαστάσεις19 × 26 cm